Bảng Màu Sơn MAXILITE TRONG NHÀ – A901

Ngoài các màu có trong bảng màu, sơn Maxilite trong nhà còn có 476 màu trong cây mầu Maxilite trong nhà( các màu này đều pha tại trung tâm pha màu )

Bài viết liên quan